EN DANSTEATER FRÅN ESBO

P

Glims & Gloms värden är nyfikenhet, medkänsla, fördomsfrittbemötande och glädje i allt vi gör.

Glims & Gloms befrämjar ett pluralistiskt och jämställtsamhälle, där individens utveckling stöds av ett tolerant, intresserat och förstående samhälle. I sin verksamhetuppmuntrar teatern till bemötande, insikt, inlärning, och bjuder påupplevelser av glädje.

Glims & Gloms är en dans-, musik och barnteater som producerar föreställningaråret runt. Teatern riktar sina föreställningar till en bred publik. Teaterns hemort är Esbo och teatern arbetar både nationellt och internationellt. Teaterns gästverksamhet tar föreställningarna nära åskådarens vardag.

Glims & Gloms grundades av koreograferna Simo Heiskanen och Tuomo Railo år 1999. Teatern har hemvist i Esbo. Teatern har turnéverksamhet i hemlandet och gör även internationella gästspel.

EN KONSTNÄRLIGT HÖGSTÅENDE OCH MÅNGFORMIG TURNÉTEATER

Glims & Gloms är känd för sina konstnärligt ansenligaoch medryckande föreställningar för hela familjen. Teaterns föreställningar innehåller gripande komik, överraskande humor och upplyftande dans för åskådare i alla åldrar.

GLIMS & GLOMS sysselsätterkonstens topproffs, speciellt dansare. Teaterns föreställningar blandar många element av uppträndande konst: dans, musik, bildkonst, video och tillämpad teaterteknik. I föreställningarna utforskasdanskonstens olika traditioner omfattandeoch utan fördomar.

GLIMS & GLOMS producerar årligen 1 – 3 premiärer. Teaterns repertoar består av turnéföreställningar, beställningsverk och repertoarens mångåriga hits. Föreställningarnalämpar sig för att uppträdas utöver traditionella teaterutrymmensåsomt.ex. i skolors gymnastiksalar. Glims & Gloms turnerar även med affärscentrumsteaterkonceptet.

TILLÄMPAT BRUK AV KONST

Glims & Gloms ordnar i samband med spelningar möjligheter för publiken att delta i dansverkstäder och att delta i diskussioner om föreställningarna. Jämteföreställningsverksamheten förverkligar Glims & Gloms även tillämpade konstprojekt för specialgrupper, t.ex. förunga medmarginaliseringsrisk, seniorer och Parkinson-patienter.

PRIS

2009 Statspriset i danskonst

2002 Priset för Årets dansinsats

2001 Priset för Esbo stads kulturinsats

TEATERNS NAMN

Teaterns namn hänvisar till två flodar i Esbo, Glims och Gloms, som döljer en sällsyntskalbagge som kallas backstrandlöparen. Glims & Gloms vill växa ur en lokal grund till en internationell pärla.

FÖRENINGEN

Glims & Gloms dansteaters garantiförening rf ansvarar för teaterns verksamhet. Föreningens styrelseordförandeär Tuomo Railo, viceordförande Simo Heiskanen och sekreterare Laura Jännes.

Föreningens verksamhet understödsav Undervisnings- och kulturministeriet, Esbo stad, Statens danskonstkommission, Centralkommissionen för konst, Nylands konstkommission, Finska kulturfonden, Jenny och Antti Wihuris fond, Niilo Helanders fond, Kulturfonden för Sverige och Finland, Centralen för audiovisuell kultur (AVEK), Finlands Filmstiftelse (SES) och Esek – Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus.Grupper och BILJETTER MED SÄNKT PRIS

KULPS! OCH ANDRA GRUPPBILJETTER

Glims & Gloms är en del av Esbo stads KULPS! -kulturstig som är riktad till skolor och förskolor. Teaterns KULPS-program hör till kategorin En gång per läsår. Om föreställningen är en del av KULPS-brickan, finns det notis om det på föreställningens sida. Ytterligare uppgifter och bokningar via e-post: heidi@glimsgloms.fi.

Skol- och daghemsgrupper som inte kan utnyttja KULPS-fördelen, kan få biljetter med sänkt pris till våra föreställningar. Vuxna som kommer med gruppen betalar 1 €/vuxen. Ytterligare uppgifter och bokningar via e-post: heidi@glimsgloms.fi.

KULTURSPANING och KULturkedjan

Glims & Gloms erbjuder sina föreställningar även som en del av Esbo stads småbarnspedagogiks Kulturspaning samt Kulturkedjan som är riktad till servicehus.

BILJETTER MED SÄNKT PRIS

Studerande, värnpliktiga, civiltjänstemän, arbetslösa och pensionärer kan köpa biljetter med sänkt pris till våra föreställningar. Priset varierar för de olika föreställningarna. Biljetter med sänkt pris säljs via teaterns näthandel och vid dörren en timme före föreställningen. För föreställningar menade för hela familjen finns inga biljetter med sänkt pris, men vi bjuder förmånliga familjebiljetter för fyra personer.

GRATISBILJETTER – Kaikukortti

Teatern erbjuder gratisbiljetter för de som har kortet Kaikukortti. Kaikukortti kan beställas via Esbo stad. Se häranvisningarna för att beställa Kaikukortti på Esbo stads nätsidor!

Kaikukortti-biljetter till Glims & Gloms -föreställningar bokas via e-post: heidi@glimsgloms.fi.

GRATISBILJETTER – KUlturmedborgare

Glims & Gloms erbjuder gratisbiljetter via Esbo stads förmånsprogram Kulturmedborgare. Programmet är riktat till Esbobor som nyligen har blivit Finska medborgare. Ytterligare uppgifter om programmet Kulturmedborgare finns på Esbo stads nätsidor.

Kulturmedborgare-biljetter kan bokas via e-post: heidi@glimsgloms.fi